Werkvoorbereider Civiel – TRS Staffing Solutions – Gorinchem

TRS Staffing Solutions

Werkvoorbereider Civiel
Rapporteert aan: Projectmanager
Geeft leiding aan: nvt

Functieomschrijving:
De Werkvoorbereider Civiel voor een van de te bouwen bruggen in het project wordt onderdeel van het ontwerp- en engineeringteam en gaat zich samen met collega werkvoorbereiders voornamelijk bezighouden met de voorbereiding vanuit het VO/DO naar het UO ter voorbereiding op de toekomstige bouw een vrije overspanningsbrug over de Maas

Taken:

 • Bereidt effectieve, gedetailleerde werkmethoden, plannen, planningen en tijdschema’s voor de bouw van de kunstwerken en werkt deze uit voor de voorbereidingsfase ten behoeve van de uitvoering van deze kunstwerken
 • Stelt voor het project specifieke werkinstructies op en houdt deze bij, inclusief de zorg voor uitvoering van keuringen van materieel, materialen en onderaannemers.
 • Stelt risicoanalyses op en beheert het risicodossier en werkt dit waar nodig bij, inclusief de veiligheids risicoanalyse.
 • Maakt kosten op de bouwplaats inzichtelijk, signaleert afwijkingen en meer- en minderwerk en koppelt deze terug naar het projectteam.
 • Registreert conform de richtlijnen relevante gegevens in de kennisdatabank, zodat er voldoende informatie beschikbaar is over het project
 • Neemt deel aan de evaluatie van (deel)projecten
 • Overlegt met het projectteam omtrent inkoop en bereidt vervolgens inkoop voor, dan wel koopt zelf in conform gemaakte afspraken met projectteam en inkoper.
 • Begeleidt eventueel assistent werkvoorbereiders en staat in auw contact met de uitvoering in de realisatiefase
 • Verantwoordelijkheden

 • Werkt volgens het op het project gehanteerde kwaliteitssysteem.
 • Bevoegdheden:

  Functiehouder vervult zijn/haar taken zelfstandig en aan de hand van werkvoorschriften die ruimte bieden voor eigen interpretatie. Het werkproces bepaald tot op zekere hoogte de wijze waarop het werk moet worden uitgevoerd.

  Minimale kwalificaties:

 • HBO werk- en denkniveau
 • Ervaring in organisatie en 5-8 jaar ervaring in soortgelijk werk
 • Kennis van werkorganisatie, planningstechnieken en uitvoeringstechnieken.
 • Kunnen werken met autocad (3D voorkeur) is een pre
 • Operationele medewerkers, die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over het veiligheidscertificaat VCA-VOL.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: