Senior Werkvoorbereider – Fluor Corporation – Gorinchem

Fluor Corporation

Fluor Infrastructure B.V. is onderdeel van Fluor Corporation, een wereldwijd opererende organisatie met meer dan 45.000 medewerkers. Fluor bedient vele industrieën – Infrastructuur, maar bijvoorbeeld ook Energy & Chemicals, Advanced Technology & Life Sciences.

Fluor Infrastructure richt zich op het managen van grote infraprojecten en het daarbij beheersen van risico’s, tijd, geld en kwaliteit. Vaak werken we in consortiumverband, in nauwe samenwerking met onze partners. Onze impact op de projecten is vanwege onze centrale en integrale rol groot.

Voor ons team zijn we op zoek naar een Senior Werkvoorbereider.

DOEL VAN DE FUNCTIE
• Verzorgt de vertaalslag van ontwerp naar uitvoeren.
• Bepalen en uitwerken van de meest effectieve en efficiënte werkmethoden.

RESULTAATGEBIEDEN
• Zorgt voor de voorbereiding (en begeleiding) van een project of projectonderdeel, en bij het bepalen van de meest efficiënte werkmethoden. Werkt deze uit. Houdt zich hierbij aan de gestelde eisen van het contract en het managementsysteem van een project.
• Zorgt voor de beoordeling van vraagspecificaties en tekeningen op correctheid en uitvoerbaarheid, adviseert over mogelijke werkmethoden om te komen tot optimaal werkproces.
• Houdt zich actief betrokken bij veiligheids-, en milieunormen en past deze toe in de gekozen werkmethoden.
• Draagt zorg voor veilige uitvoerbaarheid van de activiteiten, met oog voor de arbeidsomstandigheden, zodat een project op een veilige manier kan worden gerealiseerd binnen de gevraagde kwaliteit en met zo min mogelijk belasting voor het milieu.
• Monitort en werkt projectspecifieke (deel)planningen uit. Zorgt voor tijdige beschikbaarheid van materieel, materiaal, goederen en diensten.
• Stuurt op afwijkingen op de planning.
• Adviseert over de mogelijke risico’s en kansen.
• Onderhoudt contact met onderaannemers en leveranciers, vraagt offertes aan, en beoordeelt deze. Werkt hierin nauw samen met inkoop. Roept, in overleg met de uitvoerder, materialen af. Houdt hierbij rekening met de eisen van een opdrachtgever, de specificaties vanuit het ontwerp en de te volgen werkmethode.
• Bewaakt het contract, stelt de werkbegroting en de termijnstaat op, signaleert en registreert afwijkingen en wijzigingen en bewaakt de cost drivers.
• Assisteert de Projectleider bij de afhandeling van VTW’s.
• Ondersteunt de Projectleider bij het opstellen van voortgangsrapportages van een (deel)project.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Is verantwoordelijk voor het werken conform het management- en kwaliteitssysteem van een project, de eisen uit een contract, de planning en binnen de vastgestelde planning.

Lees hier meer

Deel deze vacature: