Junior Werkvoorbereider – Fluor Corporation – Gorinchem

Fluor Corporation

Fluor Infrastructure B.V. is onderdeel van Fluor Corporation, een wereldwijd opererende organisatie met meer dan 45.000 medewerkers. Fluor bedient vele industrieën – Infrastructuur, maar bijvoorbeeld ook Energy & Chemicals, Advanced Technology & Life Sciences.

Fluor Infrastructure richt zich op het managen van grote infraprojecten en het daarbij beheersen van risico’s, tijd, geld en kwaliteit. Vaak werken we in consortiumverband, in nauwe samenwerking met onze partners. Onze impact op de projecten is vanwege onze centrale en integrale rol groot.

Voor ons team zijn we op zoek naar een Junior Werkvoorbereider.

DOEL VAN DE ROL
• Verzorgt de vertaalslag van ontwerp naar uitvoeren.
• Uitwerken van de meest effectieve en efficiënte werkmethoden.

RESULTAATGEBIEDEN
• Assisteert bij de voorbereiding van een project of projectonderdeel. Houdt zich hierbij aan de gestelde eisen van een contract en het managementsysteem van een project.
• Zorgt voor de uitwerking van vraagspecificaties en tekeningen en let hierbij op correctheid en uitvoerbaarheid om te komen tot optimaal werkproces.
• Houdt zich actief betrokken bij veiligheids-, en milieunormen en past deze toe in de gekozen werkmethoden.
• Draagt zorg voor veilige uitvoerbaarheid van de activiteiten, met oog voor de arbeidsomstandigheden, zodat het project op een veilige manier gerealiseerd kan worden binnen de gevraagde kwaliteit en met zo min mogelijk belasting voor het milieu.
• Monitort en werkt project specifieke (deel)planningen uit. Zorgt voor tijdige beschikbaarheid van materieel, materiaal, goederen en diensten.
• Signaleert afwijingen in de planning en informeert het team hierover.
• Onderhoudt contact met onderaannemers en leveranciers, vraagt offertes aan, en beoordeelt deze. Werkt hierin nauw samen met inkoop. Roept, in overleg met de uitvoerder materialen af. Houdt hierbij rekening met de eisen van de opdrachtgever, de specificaties vanuit uit het ontwerp en de te volgen werkmethode.
• Assisteert de Projectleider bij de afhandeling van VTW’s.
• Ondersteunt de Projectleider bij het opstellen van voortgangsrapportages van het (deel)project.

Lees hier meer

Deel deze vacature: