Docent aardrijkskunde – Yulius – Gorinchem

Yulius

Waar kom je te werken?

Het Lingewaal College is een VSO-locatie gelegen in Gorinchem. Het Lingewaal College biedt
onderwijs aan ongeveer leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in de leeftijd
van tot jaar op de niveaus VMBO-kader, VMBO-TL (theoretische leerweg) en HAVO. De
leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen ten gevolge van (het vermoeden van)
psychiatrische problematiek.

Door de inzet van School Wide Positive Behavior Support (SWPBS of kort PBS) creëren wij een
positief, voorspelbaar en veilig schoolklimaat, waarin alle leerlingen zich gerespecteerd en
gewaardeerd voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en gedragsproblemen zoveel
mogelijk voorkomen of vroegtijdig aangepakt kunnen worden. We zien de school als een sociale
gemeenschap, waarin leerlingen, ouders, ketenpartners en het schoolteam dezelfde taal
spreken. In samenwerking met leerlingen, ouders en ketenpartners maken we duidelijke
afspraken hoe we met elkaar om willen gaan. Dit maakt dat onze locatie transparant, duidelijk,
betrouwbaar en veilig is voor iedereen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: