Customer Service Medewerker – Olympia – Gorinchem

Olympia

Bedrijfsomschrijving

Onze opdrachtgever is de grootste speler vancontactlenzen, jaarlijks worden er zo’n miljarden gemaakt. Met eenmissie om het zicht van mensen wereldwijd te verbeteren, creëren zeeen inspirerende werkomgeving waar jouw persoonlijke enprofessionele groei centraal staat. Het klantenserviceteam zitgevestigd in Gorinchem in een modern kantoor. Uiteraard voorzienvan gratis parkeergelegenheid. Binnen dit bedrijf krijg je deruimte om te leren door middel van workshops. Sluit je aan bij hetenergieke Customer Service team en draag bij aan een helderderetoekomst!

Functieomschrijving

Het Customer Service team bestaat uit 10 gedrevencollega’s die staan te popelen om jou te verwelkomen. Samen met ditteam ga je de uitdaging aan om inkomende telefoontjes en e-mailsmet plezier en professionaliteit te verwerken. Maak je geen zorgenals je nog niet alles weet over onze producten; je krijgt eenuitgebreide training om je alle nodige kennis eigen te maken. Zemoedigen je aan om vragen te stellen en te blijvenleren. 

Als onderdeel van hetklantenserviceteam:

 • Beantwoord jevragen via telefoon en e-mail, adviseer je over product keuzes enhelp je met technische ondersteuning;
 • Verwerkje klantbestellingen, coördineer je verzendingen en volg jebestellingen op;
 • Los je klachten en problemenop, werk je samen met andere afdelingen en bied je oplossingenaan;
 • Voer je administratieve taken uit, houd jeklantgegevens bij en maak je rapportages overserviceniveaus;
 • Blijf je op de hoogte vanproducten (door bijvoorbeeld workshops te volgen) en deel jefeedback om onze service teverbeteren;
 • Communiceer je intern, werk jesamen met andere afdelingen en zorg je ervoor dat debedrijfsrichtlijnen en procedures bij het afhandelen vanklantinteracties worden nageleefd.

Functie-eisen

Wezijn op zoek naar iemand die 32 tot 40 uur per week wilwerken.

Veder:

 • Blinkje uit in zowel gesproken als geschrevencommunicatie;
 • Ben je een klantgerichte enempathische teamspeler;
 • Ben je eenadministratieve duizendpoot die efficiënt verschillende taken kanafhandelen;
 • Communiceer je zelfverzekerd ensoepel met mensen van alle achtergronden;
 • Blijfje rustig en vind je altijd een ideale oplossing, zelfs inuitdagende situaties;
 • Franse taalkennis is eenpré, maar geen vereiste. 

Verderwoon je bij voorkeur in de buurt van Dordrecht, Gouda, Nieuwegein,Oosterhout of Ridderkerk. 

Arbeidsvoorwaarden

Verder bieden we:

 • Eenfulltime functie met thuiswerkmogelijkheden. Zo werk je na deinwerkperiode flexibel 2 dagen vanuitthuis;
 • Liever parttime werken? Dat kan ook,minstens je beschikbaar bent op ma, wo endonderdag;
 • Een uitdaging voor de langere tijddie nieuwe kansen voor je meebrengt;
 • Eenaantrekkelijk bruto uurloon tussen €14,42 en €17,00 (afhankelijkvan leeftijd en ervaring);
 • Reiskostenvergoedingvan 0,23 cent per kilometer;
 • Opbouw vanpensioen en vakantiegeld.

Lees hier meer

Deel deze vacature: