Uitvoerder Telecom – QWork – Gorinchem

QWork

Onze opdrachtgever is een ingenieursbureau dat voor zijn klanten het ontwerp en de uitvoering van telecommunicatienetwerken verzorgt van A tot Z. Dit doen zij altijd in de hoogst mogelijk kwaliteit. Ze zijn onafhankelijk en flexibel, en werken met korte lijnen, zodat ze in staat zijn snel en slagvaardig te opereren.Functiebeschrijving

Als uitvoerder ondergrondse telecominfrastructuur coördineer, instrueer en houd je toezicht op dewerkzaamheden op de werklocatie. Je instrueert en begeleid de uitvoerende partijen en ziet toe op de kwaliteitvan het werk. Daarnaast verzamel en controleer je de revisiedocumenten, productie en het materiaalverbruik.Onderaannemers en monteurs die zich niet houden aan de werkomschrijving, kwaliteitseisen of voorschriftenspreek je aan en corrigeer je waar nodig.Je werkt als uitvoerder nauw samen met de projectleider en informeert deze over de voortgang. Je signaleert afwijkingen op het budget, de planning en/of de voorschriften, welke je direct aan je projectleider rapporteert. Ookandere afwijkingen in bijvoorbeeld het ontwerp meld je bij de opdrachtgever, betrokken instanties en deprojectleider. Je komt hierbij proactief met alternatieve oplossingen.

Taken:

 • Je neemt deel aan bouw-overleggen. 
 • Je houdt de start van het werkoverleg. 
 • Je houdt toezicht op civiele ploegen, onderaannemers en monteurs, alsmede de aansturing van hen.
 • Je bewaakt de planning en stelt deze waar nodig bij. 
 • Je beoordeelt KLIC-meldingen. 
 • Je controleert op de naleving van de voorschriften (technisch, vergunningen, veiligheid en milieu). 
 • Je voert de herstelacties uit en/of stuurt deze aan met betrekking tot kwaliteit (uitvoering), milieu schade en overige zaken. 
 • Je start de werkzaamheden in overleg met andere afdelingen.
 • Je neemt de productie (uitgevoerde aantallen en eenheden) en materiaalverbruik op, en je collecteert derevisiegegevens van de uitvoerende partij(en) en draagt deze over aan de werkvoorbereider.
 • Je bent verantwoordelijk voor het materiaalverbruik.
 • Je rapporteert tijdig de afwijkingen en meer-/minderwerk aan projectleider en opdrachtgever.
 • Je bent verantwoordelijk voor de productieaantallen.
 • Je bewaakt procedures, vergunningen, KLIC-meldingen en signaalonderbrekingen.
 • Je meldt werkzaamheden aan- en af bij gemeenten, waterschappen etc. 
 • Je bewaakt de naleving van werkomschrijving, documentatie, kwaliteitseisen en voorschriften
 • Je voert de werkplekinspecties (VCA en Kwaliteit) uit.
 • Je retourneert van niet verbruikte materialen door onderaannemers en/of monteurs.
 • Je neemt deel aan toolboxen.
 • Je bent uitvoerend m.b.t. het VGKIM-Beleid.Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde, technische opleiding. 
 • Je hebt kennis van civiel werk, coax/cai, glasvezel en/of ondergrondse infra. 
 • Je bent in bezit van VCA-VOL & veilig werken langs de weg, of bereid dit te behalen.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je bent communicatief sterk, i.v.m. contact met onderaannemers, opdrachtgevers en klanten. 
 • Je bent in staat om het overzicht te behouden en weet monteurs te sturen op kwaliteit, veiligheid en kosten. Arbeidsvoorwaarden

Ze bieden je de gelegenheid om je te ontwikkelen binnen je eigen vakgebied of daarbuiten. Je krijgt de ruimte om je talenten te ontplooien en je ambities te verwezenlijken.

De organisatie is mensgericht, informeel en er hangt een leuke werksfeer.

Het gaat om een langdurige opdracht voor enkele jaren.

Lees hier meer

Deel deze vacature: