Teamleider Fiscaal Juridisch – Alfa Accountants en Adviseurs – Gorinchem

Alfa Accountants en Adviseurs

Functieomschrijving

Ben jij eenervaren fiscalist of jurist met leidinggevende ervaring enambities? Wil jij werken bij een organisatie die jou de ruimtegeeft om jezelf te ontwikkelen en je klanten optimaal te bedienen?Dan is de functie van teamleider fiscaal juridisch bij AlfaAccountants en Adviseurs iets voor jou!

Alfa Accountants en Adviseurs is eenlandelijk opererende organisatie met meer dan 35 vestigingen enruim 1100 medewerkers. Wij bieden een breed scala aan diensten ophet gebied van accountancy, belastingadvies, juridisch advies,salaris en personeel, subsidieadvies, bedrijfskunde envermogensplanning. Wij richten ons vooral op het midden- enkleinbedrijf en de agrarische sector.

Als teamleider fiscaal juridisch ben jeverantwoordelijk voor de aansturing, coaching en ontwikkeling vaneen team van circa 7 fiscale en juridische adviseurs. Je bent heteerste aanspreekpunt voor je teamleden en zorgt voor een goedesamenwerking, kwaliteit en efficiëntie. Je bent ook zelf actiefbetrokken bij de advisering van klanten op fiscaal en juridischgebied. Je signaleert kansen en risico’s, onderhoudt contacten metde Belastingdienst en andere externe partijen. Als onderdeel vanons managementteam zie je het als een uitdaging om een significantebijdrage te leveren aan de groei van cluster Rivierenland.

Je vervult een veelzijdige rol waarin jede volgende verantwoordelijkheden hebt:

 • Leidinggeven aan en motiveren van hetteam van fiscale en juridische experts.
 • Zorgdragen voor een optimalesamenwerking binnen het team en met andere afdelingen.
 • Bewaken van de kwaliteit en voortgangvan fiscale en juridische advieswerkzaamheden.
 • Identificeren van kansen voor groei enontwikkeling van de afdeling.
 • Adviseren van klanten op fiscaal enjuridisch gebied en fungeren als aanspreekpunt voor complexevraagstukken.
 • Actief bijdragen aan de ontwikkeling enimplementatie van nieuwe diensten en processen.

Wat heb je nodig in dezefunctie?

 • Jehebt een afgeronde wo-opleiding fiscaal recht, fiscale economie ofnotarieel recht.
 • Jehebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring als fiscalist of juristin de accountancy of de adviespraktijk.
 • Jehebt aantoonbare leidinggevende en coachende vaardigheden of deambitie om deze te ontwikkelen.
 • Jehebt een klantgerichte, proactieve en ondernemende instelling.
 • Jehebt een uitstekende mondelinge en schriftelijkeuitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en het Engels.
 • Jebent bereid om jezelf voortdurend te blijven ontwikkelen en teinvesteren in je vaktechnische kennis en vaardigheden.

Lees hier meer

Deel deze vacature: