Project Engineer Maintenance – TRS Staffing Solutions – Gorinchem

TRS Staffing Solutions

Projectengineer Maintenance
Rapporteert aan: Onderhoudsmanager

Functieomschrijving:
Het ondersteunen van de Onderhoudsmanager in het schrijven van plannen, bijhouden van wijzigingen
verzamelen voortgangsrapporten, ondersteunen aan inkoopproces etc. en daarmee de eenduidigheid
van werken binnen het onderhoud borgen.

Taken:
• Bereidt effectieve, gedetailleerde werkmethoden, plannen, planningen en tijdschema’s voor en werkt deze uit voor de onderhoudswerkzaamheden en verhelpen van storingen, en bewaakt deze.
• Uitvoeren van onderhouds- en storingsanalyse en aandragen van optimalisaties
• Processen m.b.t. berekening voertuigverliesuren, beschikbaarheids- en prestatiecorrectie
• Dashboardfuncties van ons Prestatiemeetsysteem en ons Technisch Beheer en Monitoringssysteem t.b.v. strategische doelen
• Controleert gemaakt kosten en verwerkt deze in ons facturatie systeem, hetzelfde geldt voor storingen en onderhoudswerkzaamheden in ons Onderhoudsmanagementsysteem.
• Van grof naar fijn opstellen, bewaken en bijsturen van de werkvoorbereiding en uitvoeringsproces conform processen Managementsysteem.
• Opstellen, bewaken en bijsturen van werk/taakopdrachten conditionering, engineering en voorbereiding aan teamleden.
• Input leveren tijdens risicosessies in samenwerking met de risicomanager en het Assetmanagement team
• Stelt voor het project specifieke werkinstructies op en houdt deze bij, inclusief de zorg voor uitvoering van keuringen van materieel, materialen en onderaannemers.
• Voert taken uit in het kader van veiligheid, gezondheid en milieu.
• Maakt kosten van werkzaamheden inzichtelijk, signaleert afwijkingen en meer- minder werk en koppelt deze terug naar het Assetmanagement team.
• Registreert conform de richtlijnen relevante gegevens zodat er voldoende informatie beschikbaar is over het project.

Verantwoordelijkheden:
• Stelt conform het Managementsysteem de (Project)deelplannen op, bewaakt deze en stuurt adequaat bij.
• Tijdig advies aan leidinggevenden.

Bevoegdheden:
• Het hoger leidinggevende niveau op de hoogte te houden van de vorderingen en consulteert in geval van problemen.
• Doet voorstellen ter verbetering van werkwijzen en de kwaliteit van medewerkers.
• Vertegenwoordigd ALSEEN VOF in het overleg met belanghebbenden.
• Heeft een directe escalatiemogelijkheid naar het Managementteam.
• Grijpt in bij afwijkingen op de instructies
• Zelfstandig vervullen van zijn/haar taken.

Minimale kwalificaties:
• starter/junior werkervaring (HBO/WO) met een technische opleiding
• Meerdere jaren ervaring (MBO) met een technische achtergrond
• Kennis van werkorganisatie, planningstechnieken en uitvoeringstechnieken.
• Operationele medewerkers, die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over het veiligheidscertificaat VCA-VOL.

Lees hier meer

Deel deze vacature: