Juridisch Adviseur – WerkTalent – Gorinchem

WerkTalent

Bedrijfsomschrijving

 • Voorstellen maken voor het managementteamen het bestuur.
 • Beheer vandienstverleningsovereenkomsten.
 • Adviseren overactualisatie van verordeningen, statuten,enz.
 • Opstellen, beoordelen en afhandelen vanovereenkomsten.
 • Fungeren als vraagbaak enadviseur voor collega’s, management enbestuur.
 • Bijhouden van relevante (politieke)ontwikkelingen en wetswijzigingen.
 • Bijdragenaan beleidsontwikkeling en nieuwe werkwijzen op juridischgebied.
 • Behandeling en bijdrage aan bezwaar- enberoepszaken in verband met deafvalstoffenverordening.
 • Adviseren, initiëren,opstellen, implementeren, uitdragen en bewaken van de AVG(privacyregelgeving) binnen deorganisatie.

Functieomschrijving

Als juridisch adviseur kom je te werken op deafdeling Juridische Zaken, die bestaat uit 11 toegewijdeprofessionals. De afdeling heeft ambitieuze doelen. Door hetbevorderen van informatiegestuurd werken, het versterken van deplanning- en controlcyclus, en het optimaliseren van financiële enjuridische advisering, kunnen zowel het bestuur als hetmanagementteam effectiever sturen op de activiteiten en resultatenvan de organisatie.

Functie-eisen

 • Juridische WO of HBO-opleidingvereist.
 • Uitstekende beheersing van deNederlandse taal, zowel mondeling alsschriftelijk.
 • Ervaring met het schrijven vanbeleidsvoorstellen en rapportages.
 • Affiniteitmet het openbaar bestuur.
 • Analytisch ennauwgezet werken.
 • Bij voorkeur kennis van en/ofervaring met de Algemene wet bestuursrecht.
 • Bijvoorkeur ervaring met het behandelen van bezwaar- enberoepszaken.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een uitdagende functie voor 24-32 uur perweek.
 • Een arbeidscontract voor de duur van eenjaar, met uitzicht op een vastcontract.
 • Flexibiliteit in werktijden enlocatie, met gerichte faciliteiten voor hybride werken zoals eenlaptop en mobiele telefoon.
 • Salaris afhankelijkvan kennis en ervaring, variërend van functieschaal 10a (maximaal €5.621,-) tot uitloopschaal 11 (maximaal € 5.997,-) op basis van 36uur per week.
 • 17,05% Individueel Keuzebudget,maandelijks opgebouwd over het brutomaandsalaris.
 • Ruimereiskostenvergoeding.
 • PremievrijeWIA-verzekering.

Lees hier meer

Deel deze vacature: