Freelance juridisch adviseur bestuursrecht/ juridisch medewerker WOO (zzp) – Gemeenteprojecten – Gorinchem

Gemeenteprojecten

 • Zsm direct starten, opdracht voor minimaal 3 maanden, ter vervanging van ziekte
 • 20-24 uur per week
 • Hybride werken, voorkeur gaat uit naar dinsdag op kantoor werken ivm overleg, zijn ze echter flexibel in
 • Schaal 10, graag marktconform tarief (€100)

ï” Voor gemeente Gorinchem zoeken wij iemand die zowel als juridisch adviseur bestuursrecht als juridisch medewerker Woo kan optreden.
Wat ga je doen?

 • Advisering bij vraagstukken op bestuursrechtelijk vlak en het aanbestedingsrecht;
 • Europees recht en Wet markt en overheid;
 • Deelname in (complexe) projecten gericht op toezicht en handhaving, wabo etc.
 • Toetsen en opstellen van verordeningen/gemeenschappelijke regelingen;
 • Toetst en bewaakt de kwaliteit van juridische stukken;
 • Opstellen van actuele juridische regelingen ( mandaat- en volmachtregeling);
 • Behandelen en vertegenwoordigen van (complexe) bezwaar en beroepsprocedures
 • Wob coordinatie: Denk hierbij aan:

Je bent (nauw) betrokken bij de afhandeling van alle inkomende (passieve) Woo-verzoeken. Bij binnenkomst van een Woo-verzoek zet je het verzoek uit in de organisatie. In sommige gevallen heb je te maken met meerdere personen verspreid over meerdere vakteams. Je beoordeelt de ontvankelijkheid van het verzoek en indien nodig vraag je -in overleg- met het vakteam om aanvullende informatie. Je beoordeelt of alle verzamelde documenten daadwerkelijk vallen binnen de reikwijdte van het verzoek. Niet alle informatie in documenten mag openbaar gemaakt worden. Met jouw kritische blik houd je in de gaten of er op passages in de documenten uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Je kunt discreet omgaan met vertrouwelijke informatie. Het opstellen van correspondentie met belanghebbenden en vertegenwoordigers alsmede het opstellen van besluiten met de juiste belangenafweging en motivering maakt onderdeel uit van het takenpakket.
Functie-eisen:

 1. Kennis en ervaring met de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet open overheid (Woo);
 2. Juridische advisering over Woo-verzoeken;
 3. Praktijkervaring met de behandeling van Woo-verzoeken (administratief);
 4. Bestuurlijk sensitief
 5. Gemeentelijke ervaring (harde eis)

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: