Allround docent met affiniteit voor Nederlands – Yulius – Gorinchem

Yulius

Waar kom je te werken?

Het Lingewaal College is een VSO-locatie van Yulius Onderwijs in Gorinchem.

Het Lingewaal College biedt onderwijs aan ongeveer leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in de leeftijd van tot jaar op de niveaus VMBO-kader, VMBO-TL en HAVO. Door (het vermoeden van) psychische problematiek hebben onze leerlingen extra ondersteuning nodig bij het leren.

Door het toepassen van School Wide Positive Behavior Support (PBS) zorgen we voor een positief, voorspelbaar en veilig schoolklimaat. Dit bevordert het gevoel van respect en waardering bij alle leerlingen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Zo worden gedragsproblemen zoveel mogelijk voorkomen of vroegtijdig aangepakt.

We zien onze school als een hechte sociale gemeenschap, waarin leerlingen, ouders, ketenpartners en het schoolteam dezelfde taal spreken. Samen maken we duidelijke afspraken hoe we met elkaar om willen gaan. Dit maakt dat onze school betrouwbaar en veilig is voor iedereen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: