Accountant MKB – Alfa Accountants – Gorinchem

Alfa Accountants

Functieomschrijving

Ben jij een accountant met passie voorhet MKB? Wil jij werken bij een organisatie die duurzaam waardecreëert voor klanten, medewerkers en de maatschappij? Dan is Alfaaccountants en adviseurs op zoek naarjou!

Wat ga jedoen?

Als accountant bij Alfa accountants enadviseurs ben je meer dan alleen een cijferaar. Je bent eensparringpartner voor onze klanten, die actief zijn in diversebranches. Je helpt hen met hun financiële administratie,jaarrekeningen, fiscale aangiftes en adviesvragen. Je kijkt nietalleen terug naar het afgelopen boekjaar, maar ook vooruit naar detoekomst. Je signaleert kansen en risico’s voor de klant en denktmee over passende oplossingen. Je werkt nauw samen met je collega’svan verschillende disciplines, zoals fiscalisten, juristen,bedrijfskundigen en salarisadviseurs. Zo lever je een optimaledienstverlening aan onzeklanten.

Wat biedenwij?

 • Een marktconform salaris en eenaantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals eenleaseauto of reiskostenvergoeding, een thuiswerkbudget, eenindividueel keuzebudget.
 • Een vast contract voor onbepaaldetijd.
 • Eenuitdagende en afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid enzelfstandigheid.
 • Een professionele en informelewerkomgeving met een collegiale en betrokkensfeer.
 • Eenbreed aanbod aan opleidings- en ontwikkelmogelijkheden via de AlfaAcademy.

Is jouw interessegewekt en wil jij meer weten over de functie, Alfa of dearbeidsvoorwaarden? Kijk dan op werkenbijalfa.nl of neem contact opmet Lydia Kroon (Recruiter Alfa Gorinchem) 088-2532010 ofLkroon@alfa.nl

Wat heb je nodig in dezefunctie?

 • Jebent in het bezit van een HBO diplomaaccountancy
 • Jebeschikt over een AA-diploma of studeerthiervoor
 • Jehebt relevanteervaring
 • Jebent vaardig en kundig met ICT applicaties en ziet de noodzaak enuitdaging in het digitaliseren van administraties vanklanten
 • Jebent inhoudelijk en vaktechnisch goedonderlegd
 • Jehebt een klantgerichte instelling, bent enthousiast en hebt eencommerciëledrive

Lees hier meer

Deel deze vacature: